Novela Zákona o úveroch na bývanie 2016

Novela Zákona o úveroch na bývanie (v platnosti od 21.3.2016) prináša zmenu nielen v poplatkoch za refinancovanie úveru, ale aj v ďalších nemenej zásadných bodoch.

Jednou z dôležitých zmien, je možnosť klienta odstúpiť od úverovej zmluvy bez udania dôvodu, ak sa tak rozhodne do 14 dní od jej podpisu.

Nový formulár ESIS (Európsky štandardizovaný informačný formulár) bude súčasťou každého úveru a veriteľ (banka) v ňom bude informovať spotrebiteľa (klienta) o stanovených všeobecných a predzmluvných informáciách o úvere.

Pred uzatvorením úverovej zmluvy budú banky povinné poskytnúť klientovi tzv. splátkový kalendár, vďaka ktorému budú mať klienti lepší prehľad o tom, koľko zaplatia na úrokoch a o koľko im klesne istina úveru.

Po novom musí byť klient informovaný o spôsobe odmeňovania finančného sprostredkovateľa za sprostredkovanie úveru. Ak ide o peňažnú odmenu, spotrebiteľ má byť oboznámený o výške odmeny.

Podľa novely je banka povinná oznámiť klientovi dôvod zamietnutia úveru. Doteraz banky nemali povinnosť povedať, prečo bol úver zamietnutý. Na základe dôvodu zamietnutia vie klient, alebo jeho finančný sprostredkovateľ, navrhnúť ďalšie riešenie situácie, aby sa klient vo finále dostal k požadovaným peniazom.

Úrokové sadzby sú momentálne historicky najnižšie. Pod tento stav sa podpísal aj fakt, že od 16.3.2016 ECB “požičiava” bankám peniaze za 0,00%. Dnes je možné získať úver na bývanie od 1,19% p.a. (výška úroku závisí od bonity a celkového ratingu klienta). Či pôjdú úrokové sadzby ešte nižšie, na úroveň 1%, nie je možné momentálne odhadnúť. No vzhľadom na početné zmeny na trhu s úvermi a rôzne legislatívne zmeny doporučujeme klientom obrátiť sa na odborníka, ktorý disponuje všetkými potrebnými novými informáciami zo sveta úverov a financií.

Predchádzajúci článok
Prečo využiť služby realitného makléra pri predaji nehnuteľnosti ?
Nasledujúci článok
Úvery v skratke

Kategórie

Najnovšie články

Menu