Životné minimum a dávky v roku 2020

Od júla 2019 sa zvýšila hranica životného minima. Životné minimum je suma, z ktorej podľa štátu, zaplatíme za ubytovanie, stravu a ošatenie. (To, či daná suma v reálnom živote aj stačí na prežitie už štát ďalej neskúma..) Životné minimum je zároveň aj suma, ktorej sa exekútor nesmie dotknúť, t.j. na bežnom účte by nemala byť nikdy zablokovaná. Pre dospelú osobu je teda hranica životného minima po novom 210,20 eur. Z hľadiska úveru, pre druhú posudzovanú osobu je výška životného minima vypočítaná na 146,64 eur. Výška životného minima na dieťa predstavuje sumu 95,96 eur.

Príspevok na dieťa
PD sa poskytuje najdlhšie do 25 roku veku a je vo výške 24,95 eur

Rodičovský príspevok
RP sa poskytuje do 3 roku veku a na jedno dieťa predstavuje sumu 270 eur alebo 370 eur (podľa toho, či oprávnená osoba ktorá o RP požiadala pred vznikom nároku na príspevok poberala materské alebo obdobnú dávku v členskom štáte EÚ).

Daňový bonus
DB na dieťa staršie ako 6 rokov sa od 1.1.2020 zvyšuje na 22,73 eur. Za deti do šiesteho roku života dostanú rodičia príspevok vo výške 45,46 eur.

Ďalšie príspevky ktoré si rodičia, budúci rodičia, môžu od štátu uplatniť:

  • Príspevok pri narodení dieťaťa
  • Príplatok k prídavku na dieťa
  • Príspevok na starostlivosť o dieťa
  • Príspevok rodičom viac súčasne narodených detí
  • Materská
Predošlý článok
Úvery na bývanie od 1.7.2019
Ďalší článok
Vyššie sociálne odvody pre živnostníkov

Kategórie

Najnovšie články

Menu