Vyššie sociálne odvody pre živnostníkov

Výška odvodu do sociálneho poistenia sa vypočítava z daňového priznania podaného za predchádzajúci kalendárny rok. Ešte v tomto roku, 2019, je maximálna hranica pre odvod poistného 5.724 eur. V roku 2020 sa hranica zvýši na 6.078 eur. Ak samostatne zárobkovo činná osoba zarobí za kalendárny rok 2019 viac, ako spomínaná hranica, bude povinný platiť sociálne odvody.

Čo zahŕňajú sociálne odvody do sociálnej poisťovne?
Nemocenské poistenie, dôchodkové starobné a invalidné poistenia a príspevok do rezervného fondu

Koľko budem platiť na mesačných odvodov do „socky“?
Najnižší mesačný odvod v roku 2020 bude vo výške 158,11 eur a najvyšší až 2.213,75 eur. Výška mesačného odvodu závisí od toho, aký vymeriavací základ živnostník dosiahol. Minimálny vymeriavací základ je 477 eur a najvyšší 6.678 eur.

Ako si vypočítam vymeriavací základ?
https://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-informativny-vypocet-poistneho-pre-povinne-nemocensky-poistenu-a-povinne-dochodkovo-poistenu-szco-za-obdobie-od-1-januara-2019/66891s

Dôležitý číselný údaj nielen pre živnostníkov, ale pre všetkých s aktívnym príjmom, je tiež nezdaniteľná časť základu dane. Od 1.1.2020 sa zvyšuje na 4.414,20 eur. Znamená to, že ak príjmy nepresiahnu spomínanú sumu, daňovník (osoba podávajúca daňové priznanie) nepodlieha zdaneniu a zároveň si tiež daňovníci o túto sumu môžu znížiť svoj základ dane. Nezdaniteľné časti základu dane – existujú 4 druhy: NČZD na daňovníka, na manželku/manžela, na úhrady spojené s kúpeľnou liečbou, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier) – sú teda daňové zvýhodnenia, čo v reále znamená platenie nižších daní z príjmov. Upravuje ich zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Predošlý článok
Životné minimum a dávky v roku 2020
Ďalší článok
Hypotéka pre mladých

Kategórie

Najnovšie články

Menu