Hypotéka pre mladých

Od 1.1. 2018 namiesto znižovania úrokovej sadzby od štátu (2%) a bánk (1%) si môžu dlžníci na úvere uplatniť daňový bonus, t.j. formou daňovo odpočítateľnej položky v daňovom priznaní sa im vráti časť zaplatených úrokov na úvere. Daňový bonus bude poskytovaný v maximálnej sume 400 eur (zároveň do 50% zaplatených úrokov a do výšky úveru 50.000 eur) a to opakovane päť rokov za sebou.

Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu:

  • vek od 18 do 35 rokov,
  • výška príjmu, ktorý nepresiahne 1,3 – násobok priemernej hrubej mzdy za predchádzajúci rok
  • daňový bonus si bude môcť uplatniť vždy len jeden z partnerov
  • účel úveru musí byť kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti (t.z. NIE refinančné úvery)

Podľa novely zákona sú banky v súvislosti s uplatňovaním daňového bonusu povinné na vyžiadanie vystaviť potvrdenie o výške zaplatených úrokoch na účely ročného zúčtovania dane z príjmu alebo daňového priznania. Potvrdenie je banka povinná vystaviť do 30 dní od podania žiadosti klientom. Niektoré banky však tento doklad zasielajú automaticky na konci každého zdaňovacieho obdobia.

Predošlý článok
Vyššie sociálne odvody pre živnostníkov

Kategórie

Najnovšie články

Menu