Úvery v skratke

Trh s úvermi prešiel, oproti predchádzajúcim rokom, v roku 2015 viacerými legislatívnymi zmenami a právnymi úpravami.

Medzi najdôležitejšie zmeny ktoré mali dopad práve na klientov bolo obmedzenie 100% hypoték, tzv. 100% financovanie nehnuteľnosti.  V praxi to znamená, že ak nehnuteľnosť stojí 100 000,- Eur, banka dnes už nemusí klientovi poskytnúť úver vo výške 100 000,- Eur. Poskytne mu iba 90, 80 alebo 70% z hodnoty nehnuteľnosti.

Dnes už nie je možné získať úver bez vydokladovania príjmu klienta. Za vydokladovateľný príjem sa považuje príjem získaný trvalým alebo skráteným pracovným pomerom (aj príjem zo zahraničia), podnikaním – z daňového priznania, obratov na účte. Medzi doplnkové príjmy niektoré banky zaraďujú aj invalidné či starobné dôchodky, výživné, príjem z prenájmu nehnuteľnosti.. dá sa povedať, že banka akceptuje každý overiteľný príjem.

Na základe odporúčaní NBS banky dnes skúmajú príjem klienta aj s 2%-ným navýšením úrokovej sadzby. Touto zmenou docielili zníženie možného rizika nesplácania úverov, keby sa úrokové sadzby počas rokov navýšili. Pre klienta to však znamená, že v minulosti mohol dostať úver dokonca aj s výhodnejšími podmienkami, pričom dnes nemusí dostať úver vôbec. V takýchto prípadoch si banka vyžiada spoludlžníka do úveru alebo ručiteľa príjmu.

Dĺžka splácania spotrebného úveru, pri ktorom sa neručí nehnuteľnosťou, sa znížila na 8 rokov. Pre klientov to znamená vyššiu splátku, keďže platí „čím kratšia splatnosť, tým vyššia splátka“.

Trh s úvermi sa mení pravidelne, a niekedy príde aj neočakávaná zmena, nová legislatívna alebo odporúčanie NBS. Každý odborník pracujúci na finančnom trhu by mal disponovať novými informáciami a jeho služby a rady sú tým pádom pre klienta iba prínosom. Ak nemáte možnosti študovať všetky novinky, zmeny a zákony, doporučujem, obráťte sa na odborníkov, ktorí Vám ušetria nielen čas, ale do budúcna aj peniaze.

Predchádzajúci článok
Novela Zákona o úveroch na bývanie 2016
Nasledujúci článok
Štátny príspevok pre mladých

Kategórie

Najnovšie články

Menu